DADAFO Dansk e-Damper Forening


About

Foreningen blev grundlagt den 10. februar 2013 – og har siden da oplevet en stor medlemsfremgang.

Uafhængighedserklæring/Interessekonflikter

DADAFO er en non-profit forbrugerorganisation, der arbejder for forbrugerne af e-damps interesser og levevilkår – dvs. vi modtager INGEN støtte, hverken fra tobaks-, medicinal- eller e-cigaretindustrien. Foreningen er som sådan økonomisk uafhængig. Foreningen er drevet af en bestyrelse, valgt af foreningens medlemmer. Der indbetales årligt et kontingent på 120 kr. pr. medlem. Alle bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i udvalg m.m. arbejder pro bono/frivilligt, uden nogen form for betaling for deres ydelser/indsats/arbejde.


Additional Information

Be the first to review this item!


Contact

+45 4033 0550


Bookmarking
Bookmark this

Advertisement

Download our App

download our app from the app store